Politica de confidentialitate – Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes. Cand folositi serviciile Aerotravel, ne incredintati informatiile dvs. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa va explice ce date culegem, de ce le culegem si ce facem cu acest date personale pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie. Aceasta politica este aplicabila din data de 25 mai 2018.

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal

Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este Aerotravel SRL, precum si celelalte companii din Grupul Aerotravel: CruiseHub SRL si Aerovacante SRL.

Aerotravel SRL, persoana juridica constituita si organizata in temeiul legilor din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. J40/8755/1997, CUI 9919750, cu sediul in Bucuresti, Str. Timisului nr. 67, parter, sector 1 si puncte de lucru in Bucuresti, Str. Mantuleasa, Nr. 31, Etaj 1, sectorul 2. Reprezentantul cu protectia datelor cu caracter personal pentru operatorul de date este Codruta Jold. Puteti contacta ofiterul pentru protectia datelor prin posta la adresa punctului de lucru din Bucuresti mentionat mai sus sau prin email la adresa codruta.jold@aerotravel.ro.

Cruisehub SRL, persoana juridica constituita si organizata in temeiul legilor din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. J40/7569/2008, CUI 23791087, cu sediul in Bucuresti, Str. Mantuleasa nr. 31, etaj 1, sector 2. Reprezentantul cu protectia datelor cu caracter personal pentru operatorul de date este Florin Bidirel. Puteti contacta ofiterul pentru protectia datelor prin posta la adresa punctului de lucru din Bucuresti mentionat mai sus sau prin email la adresa florin.bidirel@cruisehub.ro

Aerovacante SRL, persoana juridica constituita si organizata in temeiul legilor din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. J40/14212/2015, CUI RO35249170 cu sediul in Bucuresti, Str. Mantuleasa nr. 31, etaj 1, sector 2. Reprezentantul cu protectia datelor cu caracter personal pentru operatorul de date este Horea Belenes. Puteti contacta ofiterul pentru protectia datelor prin posta la adresa punctului de lucru din Bucuresti mentionat mai sus sau prin email la adresa horea.belenes@aerovacante.ro.

Datele pe care le prelucram

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include: Informatii de contact, cum ar fi numele, denumirea angajatorului si a postului detinut in cadrul unei companii, adresa de domiciliu si/sau resedinta, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, nationalitate, date privind cartea de identitate si/sau in pasaport; Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual sau comunicate in mod voluntar de catre dvs., cum ar fi: instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, status familial etc In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra date cu caracter personal ale copiilor dvs. atunci cand vacantele ori calatoriile dvs. ii privesc si pe acestia. Desigur ca dam o importanta deosebita acestor date si le vom asigura o protectie specifica. Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare (adresa de IP etc). Pentru mai multe detalii, va rugam sa studiati politica noastra de cookies. Nu intentionam sa colectam date personale sensibile, precum: originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 1. Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 2. Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
 3. Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 4. Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 5. Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Aerotravel sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
 6. In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare: A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate; o Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date; o Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la ultimele evolutii in domeniul turistic, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele Aerotravel sau alte evenimente promotionale.

Dezvaluirea datelor dumneavoastra

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre societatile afiliate grupului Aerotravel - Aerovacante SRL si Cruise Hub SRL - partenerii contractuali implicati in circuitul turistic ori de calatorie pentru care optati, avocati, consultanti, instante judecatoresti sau arbitrale, precum si alte autoritati publice, entitati indicate de dvs. sau alte entitati in contextul furnizarii serviciilor Aerotravel (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, furnizori de servicii contabilitate, IT, telefonie, e-mail, etc).

Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in strainatate

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.

In situatii exceptionale, daca este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie. Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

Actualizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: datepersonale@aerotravel.ro

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

Aerotravel a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si (i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre Aerotravel (inclusiv obligatia legala a Aerotravel de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 1. Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
 2. Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 3. Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
 5. Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care leam primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
 7. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, Aerotravel nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Aerotravel va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact: adresa - Bucuresti, str. Mantuleasa, Nr. 31, Etaj 1, sectorul 2; E-mail - datepersonale@aerotravel.ro; Fax - +40 21 316 7308

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

Actualizari ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizata in luna Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si/sau o va vom pune la dispozitie in alt mod.

Solicita oferta